Tauchreise: Cajo Guillermo • Reisezeit: November
 • IMG 0001 IMG 0001
 • IMG 0002 IMG 0002
 • IMG 0003 IMG 0003
 • IMG 0004 IMG 0004
 • IMG 0005 IMG 0005
 • IMG 0006 IMG 0006
 • IMG 0007 IMG 0007
 • IMG 0008 IMG 0008
 • IMG 0009 IMG 0009
 • IMG 0010 IMG 0010
 • IMG 0011 IMG 0011
 • IMG 0012 IMG 0012
 • IMG 0013 IMG 0013
 • IMG 0014 IMG 0014
 • IMG 0015 IMG 0015
 • IMG 0016 IMG 0016
 • IMG 0017 IMG 0017
 • IMG 0018 IMG 0018
 • IMG 0019 IMG 0019
 • IMG 0020 IMG 0020
 • IMG 0021 IMG 0021
 • IMG 0023 IMG 0023
 • IMG 0024 IMG 0024
 • IMG 0025 IMG 0025
 • IMG 022 IMG 022